slide1.jpg

 

  

 

 

 

   CÔNG NGHỆ DÒ ỐNG

 

     TƯƠNG QUAN ÂM

             

         KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM

                     TIỀN ĐỊNH VỊ

 

  • Thiết bị dò tìm công trình ngầm USRADAR: Sử dụng sóng Radar để phát hiện các vật thế chôn lấp trong lòng đất. Được sử dụng để phát hiện các ống ngánh thất lạc trong mạng lưới cấp nước. Sử dụng được trên tất cả các vật liệu đường ống.